راهنما و آموزش برق حرارتی

راهنمای داوری نیازهای تحقیقاتی (اولویتهای تحقیقاتی) شرکتهای زیرمجموعه برق حرارتی

مقدمه:

با توجه به تغییر ساختار پژوهش در وزارت نیرو و در راستاي گسترش و تعميق فعاليت‌هاي پژوهشي و افزايش ميزان انطباق فعاليت‌هاي پژوهشي با نياز نیروگاه‌ها، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی هر ساله در بازه‌ای مشخص نسبت به دریافت عناوین اولویت‌های پروژه‌های تحقیقاتی تقاضامحور اقدام می‌نماید. محققان، پژوهشگران و بخش‌های مختلف شرکت‌های تابعه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در این بازه‌ زمانی از طریق سامانه تحقیقات شرکت به آدرس Http://sib.nri.ac.ir عناوین اولویت‌های تحقیقاتی تقاضامحور را با تکمیل فرم‌های مرتبط ارائه می‌د‌هند، این عناوین، پس از بررسی و تایید توسط کمیته‌های تحقیقات و توسعه فناوری نیروگاه‌ها ، به دفتر راهبری تحقیقات حوزه تخصصی تولید (جناب آقای مهندس صادقیان و مهندس ایزدپناه) ارسال می‌گردد. دفتر راهبری تحقیقات حوزه تخصصی تولید مطابق با "چرخه تصویب اولویت‌های تحقیقاتی" با همکاری پژوهشکده‌ها، مراکز توسعه فناوری و گروه‌های پژوهشی پژوهشگاه نیرو نسبت به داوری اولویت‌های مذکور اقدام می‌نماید.

مراکز توسعه فناوری و گروه‌های پژوهشی پژوهشگاه نیرو، اولویت‌های تحقیقاتی تقاضامحور را بر اساس "آيين‌نامه تعريف فعاليت‌هاى تحقيقاتى در صنعت تولید نیروی برق حرارتی" و "آيين‌نامه پذيرش پروژه‌هاى طراحى و ساخت نمونه‌هاى تحقيقاتى در شركت‌هاي تابعه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی" از نقطه نظر تکراری نبودن، تحقیقاتی بودن، کاربردی بودن و .... بررسی کرده و نتایج را به پژوهشکده تولید اعلام می‌نمایند.

به جهت آشنایی کاربران در ادامه راهنمای نحوه‌ی استفاده از سامانه تحقیقات شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (سیب) جهت انجام مراحل داوری تشریح شده است.

                  نام کاربری : برای کارشناسان پژوهشگاه بطور پیش فرض "کد ملی" تنظیم شده است.

                  کلمه عبور : برای کارشناسان پژوهشگاه بطور پیش فرض "شماره همراه" تنظیم شده است.