طراحی و ساخت سایلنسر سیفتی ولو واحدهای نیروگاه بعثت

محور توسعه فناوری‌های بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌ها و تجهیزات آن
زیر محور بویلر و اجزای آن
سازمان بالادستی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
شرکت هدف کمیته تحقیقات تهران (شرکت‌های تولید نیروی برق تهران و مدیریت تولید برق ری، بعثت و طرشت شامل: نیروگاه‌های ری، بعثت و طرشت)
عنوان تحقیق طراحی و ساخت سایلنسر سیفتی ولو واحدهای نیروگاه بعثت
دلایل اولویت داشتن تحقیق كاهش سطح نويز نيروگاه در حد استاندارد و كاهش هزينه هاي نيروگاه با توجه به اين كه درحال حاضر نيروگاه‌ ها سطح بالاي نويز در محيط صنعتي را دارند.
اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق طراحی، ارائه نقشه ها، ساخت و نصب یک نمونه سايلنسر و انجام کلیه تست های مترتب بر کارکرد سایلنسر
توضیحات
اسناد راهبردی و توسعه فناوری اسناد راهبردی و توسعه فناوری مصوب شورای آموزش، پژوهش و فناوری وزارت نیرو
زیر اسناد راهبردی و توسعه فناوری
  • سند راهبردی و نقشه‌ی راه (توسعه‌ی) فناوری‌های نوین بهره‌برداری، نگه‌داری و تعمیرات نیروگاه‌ها
عنوان هدف فناورانه در صنعت برق
  • کاهش آلودگی محیط زیست
دلایل تحقیقاتی بودن (بند مربوط به آیین نامه)
سیاست ها و اولویت های مصوب شورای عالی عتف (سال ۱۳۹۶ – ۱۴۰۰) محیط زیست
  • 03- ارتقای فنّاوریها (دستیابی به فنّاوریها) با هدف پیشگیری، کنترل و کاهش آلودگیهای زیست محیطی در همه بخشها
  • 04- توسعه فنّاوری و ارتقای سامانه های مرتبط با ارتقای بهداشت، ایمنی و محیطزیست(HSE) در همه بخش های کشور