بررسی علت خوردگی و سوراخ شدگی لوله‌های بخش اواپوراتور LP بویلرهای بازیافت حرارتی و ارائه راهکار مناسب فنی و اقتصادی

محور موارد دیگر
زیر محور موارد دیگر
سازمان بالادستی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
شرکت هدف کمیته تحقیقات کرمان (شرکت‌های تولید نیروی برق کرمان و مدیریت تولید برق کرمان و زرند شامل: نیروگاه‌های سیکل ترکیبی کرمان و زرند)
عنوان تحقیق بررسی علت خوردگی و سوراخ شدگی لوله‌های بخش اواپوراتور LP بویلرهای بازیافت حرارتی و ارائه راهکار مناسب فنی و اقتصادی
دلایل اولویت داشتن تحقیق جلوگیری از سوراخ شدن لوله های مذکور و ارائه راهکار کاهش خوردگی
اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق جلوگیری از سوراخ شدن لوله های مذکور و ارائه راهکار کاهش خوردگی
توضیحات
اسناد راهبردی و توسعه فناوری اسناد راهبردی و توسعه فناوری مصوب شورای آموزش، پژوهش و فناوری وزارت نیرو
زیر اسناد راهبردی و توسعه فناوری
  • سند راهبردی و نقشه‌ی راه افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور
عنوان هدف فناورانه در صنعت برق
  • افزایش امنیت انرژی ( پدافندی ـ فنی و قابلیت اطمینان)
دلایل تحقیقاتی بودن (بند مربوط به آیین نامه)
سیاست ها و اولویت های مصوب شورای عالی عتف (سال ۱۳۹۶ – ۱۴۰۰) محیط زیست
  • 03- ارتقای فنّاوریها (دستیابی به فنّاوریها) با هدف پیشگیری، کنترل و کاهش آلودگیهای زیست محیطی در همه بخشها