آب شیرین کن تبخیری

محور توسعه، طراحی و بهینه‌سازی قطعات و تجهیزات نیروگاه‌ها
زیر محور سیستم‌های تأمین آب نیروگاهی و اجزای آن
سازمان بالادستی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
شرکت هدف کمیته تحقیقات زاهدان (شرکت‌های تولید نیروی برق زاهدان و شرکت مدیریت تولید برق زاهدان شامل: نیروگاه‌های بخاری ایرانشهر و گازی بمپور)
عنوان تحقیق آب شیرین کن تبخیری
دلایل اولویت داشتن تحقیق هدر رفت آب شیرین در نیروگاه بخار ایرانشهر
اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق تولید آب شیرین به روش خورشیدی و جبران بخشی از آب مصرفی نیروگاه از منابع آب زیرزمینی
توضیحات
اسناد راهبردی و توسعه فناوری اسناد راهبردی و توسعه فناوری مصوب شورای آموزش، پژوهش و فناوری وزارت نیرو
زیر اسناد راهبردی و توسعه فناوری
  • سند راهبردی و نقشه‌ی راه توسعه‌ی فناوری سیستم‌های تولید هم‌زمان برق، حرارت، برودت و آب شیرین
  • سند راهبردی و نقشه‌ی راه فناوری مدیریت آلاینده‌ها (هوا، آب و خاک) در صنعت برق ایران
عنوان هدف فناورانه در صنعت برق
  • افزایش امنیت انرژی ( پدافندی ـ فنی و قابلیت اطمینان)
دلایل تحقیقاتی بودن (بند مربوط به آیین نامه)
سیاست ها و اولویت های مصوب شورای عالی عتف (سال ۱۳۹۶ – ۱۴۰۰) حوزه آب
  • 04- توسعه و ارتقای فنّاوریهای مرتبط با استفاده بهینه از منابع آب نامتعارف ( پساب آبهای شور و لب شورآب های جوی و ژرف)