ارزیابی و شبیه سازی طرح بازیابی آب و انرژی از بخار فلاش حاصل از خروجی آب استیم ایرهیتر در حالت نرمال و بازیابی بخار خروجی استارت آپ در زمان راه اندازی واحد

محور توسعه، طراحی و بهینه‌سازی قطعات و تجهیزات نیروگاه‌ها
زیر محور بویلر و اجزای آن
سازمان بالادستی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
شرکت هدف کمیته تحقیقات شهید سلیمی (شرکت‌های تولید نیروی برق شهید سلیمی و مدیریت تولید برق شهید سلیمی شامل: نیروگاه شهید سلیمی)
عنوان تحقیق ارزیابی و شبیه سازی طرح بازیابی آب و انرژی از بخار فلاش حاصل از خروجی آب استیم ایرهیتر در حالت نرمال و بازیابی بخار خروجی استارت آپ در زمان راه اندازی واحد
دلایل اولویت داشتن تحقیق در نیروگاه بخار شهید سلیمی نکا به منظور جلوگیری از خوردگی سرد در بسکت های ایر پری هیتر (ژونگستروم) قبل از هر ایرپری هیتر یک عدد استیم ایر هیتر قرار داده شده است، تا دمای هوای ورودی را تا مقدار قابل قبول افزایش دهد. کندانس بخار خروجی استیم کویل ها پس از گرم نمودن هوای ورودی به ژونگستروم، و عبور از تله های بخار وارد فلاش تانک شده و از آنجا از طریق پمپ های استارت آپ وارد فیدواتر تانک می شود. از آنجاییکه جریان سیال ورودی به فلاش تانک دو فازی می باشد بخشی از این کندانس در فلاش تانک به صورت بخار وارد اتمسفر می گردد و قابل بازیابی نخواهد بود. یکی از پیشنهاد های ارائه شده در راستای بازیابی بخار درحال فلش و انرژی حرارتی آن، نصب مبدل حرارتی در مسیر آب سیکل واحدها می باشد. با توجه به کمبود آب دمین واحدهای بخار و بروز محدودیتهای تولید در چند سال اخیر به خصوص با افزایش درصد مصرف سوختِ مازوت، بازیابی بخار و انرژی با توجه به حجم قابل توجه (تا 40 تن بر ساعت در حالت نرمال در زمان مازوت سوز بودن واحدها و حدود 30 تا 40 تن بر ساعت در زمان راه اندازی واحد) انجام این پروژه از اهمیت خاصی برخوردار است.
اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق در این پژوهش، پس از مطالعه، مدلسازی وضعیت موجود با کمک نرم افزارها، شبیه سازی سیستمی قسمتی از سیکل مربوطه انجام شده و کلیه راهکارهای لازم شامل بازیافت آب، حرارت و توان جهت یافتن نقاط بهینه برداشت آب و تزریق مجدد آن به سیکل با تکیه بر ایجاد بالاترین بازده حرارتی انجام خواهد شد.
توضیحات
اسناد راهبردی و توسعه فناوری اسناد راهبردی و توسعه فناوری مصوب شورای آموزش، پژوهش و فناوری وزارت نیرو
زیر اسناد راهبردی و توسعه فناوری
  • سند راهبردی و نقشه‌ی راه افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور
عنوان هدف فناورانه در صنعت برق
  • افزایش امنیت انرژی ( پدافندی ـ فنی و قابلیت اطمینان)
  • مدیریت بهینه تقاضا با توجه به کاهش شدت مصرف انرژی
  • کاهش آلودگی محیط زیست
دلایل تحقیقاتی بودن (بند مربوط به آیین نامه)
سیاست ها و اولویت های مصوب شورای عالی عتف (سال ۱۳۹۶ – ۱۴۰۰) حوزه آب
  • 01- بهینه سازی مصرف و مدیریت تقاضای آب، افزایش بهره وری استفاده از منابع آب در کلیه بخشها با تاکید بر روشهای نوین به زراعی و به نژادی