تعیین مواد شیمیایی مناسب جهت جایگزینی هیدرازین در نیروگاه حرارتی شهید سلیمی نکا و اجرای عملیات جایگزینی آن در یکی از واحدهای بخار نیروگاه

محور توسعه فناوری‌های مدیریت دانش، افزایش بهره‌وری، ارتقای منابع انسانی و HSE
زیر محور HSE
سازمان بالادستی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
شرکت هدف کمیته تحقیقات شهید سلیمی (شرکت‌های تولید نیروی برق شهید سلیمی و مدیریت تولید برق شهید سلیمی شامل: نیروگاه شهید سلیمی)
عنوان تحقیق تعیین مواد شیمیایی مناسب جهت جایگزینی هیدرازین در نیروگاه حرارتی شهید سلیمی نکا و اجرای عملیات جایگزینی آن در یکی از واحدهای بخار نیروگاه
دلایل اولویت داشتن تحقیق در حال حاضر برای اکسیژن زدایی آب بویلرهای نیروگاه نکا (نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی) از هیدرازین استفاده می شود که به دلیل اثرات مضر آن بر بدن انسان و محیط زیست، اقدامات وسیع جهانی برای جایگزینی آن با مواد غیرسمی انجام پذیرفته است.
اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق با توجه به خصوصیات سمی و خطرناک بودن هیدرازین و به منظور رفع این مشکل، انتظار می رود تا از مواد غیر سمی و جایگزین هیدرازین از جمله ترکیبات هیدروکینون، دی اتیل هیدروکسید آمین ، کربوهیدرازید استفاده شود. بدیهی است که برای جایگزین کردن هیدرازین با مواد شیمیایی سازگار با محیط زیست باید ابتدا مطالعات اولیه انجام و سپس سابقه مصرف مواد جایگزین را بررسی و در اشل آزمایشگاهی تستهای مربوطه انجام و در صورت اخذ نتایج مطلوب، بعد از آن در یکی از بویلرهای نیروگاه امتحان و در نهایت به مصرف انبوه رسانده شود.
توضیحات
اسناد راهبردی و توسعه فناوری اسناد راهبردی و توسعه فناوری مصوب شورای آموزش، پژوهش و فناوری وزارت نیرو
زیر اسناد راهبردی و توسعه فناوری
  • سند راهبردی و نقشه‌ی راه فناوری مدیریت آلاینده‌ها (هوا، آب و خاک) در صنعت برق ایران
عنوان هدف فناورانه در صنعت برق
  • کاهش آلودگی محیط زیست
دلایل تحقیقاتی بودن (بند مربوط به آیین نامه)
سیاست ها و اولویت های مصوب شورای عالی عتف (سال ۱۳۹۶ – ۱۴۰۰) محیط زیست
  • 03- ارتقای فنّاوریها (دستیابی به فنّاوریها) با هدف پیشگیری، کنترل و کاهش آلودگیهای زیست محیطی در همه بخشها
  • 09- فرهنگ سازی حفاظت از منابع طبیعی، محیطزیست و تنوع زیستی کشور