بررسی علت شکست پوسته پمپ سیرکولیت(CWP)

محور توسعه فناوری‌های مانیتورینگ، تخمین عمر، بازسازی و افزایش عمر نیروگاهی و تجهیزات آن‌ها
زیر محور برج‌های خنک‌‌کن و اجزای آن
سازمان بالادستی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
شرکت هدف کمیته تحقیقات اصفهان (شرکت‌های تولید نیروی برق و مدیریت تولید برق اصفهان شامل: نیروگاه‌های بخاری اصفهان،اسلام آباد و گازی هسا)
عنوان تحقیق بررسی علت شکست پوسته پمپ سیرکولیت(CWP)
دلایل اولویت داشتن تحقیق به علت اهمیت بالای پمپ های سیرکولیت در سیستم نیروگاهی و شکست مکرر پوسته هدف این پروژه بررسی علت شکست در نهایت رفع عیب آن می باشد.
اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق با انجام این پروژه می توان زیانها و هزینه های ناشی از خروج واحد، محدودیت بار و تعمیرات را به حداقل رساند.
توضیحات
اسناد راهبردی و توسعه فناوری اسناد راهبردی و توسعه فناوری مصوب شورای آموزش، پژوهش و فناوری وزارت نیرو
زیر اسناد راهبردی و توسعه فناوری
  • سند راهبردی و نقشه‌ی راه (توسعه‌ی) فناوری‌های نوین بهره‌برداری، نگه‌داری و تعمیرات نیروگاه‌ها
  • سند راهبردی و نقشه‌ی راه افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور
عنوان هدف فناورانه در صنعت برق
  • افزایش امنیت انرژی ( پدافندی ـ فنی و قابلیت اطمینان)
دلایل تحقیقاتی بودن (بند مربوط به آیین نامه)
سیاست ها و اولویت های مصوب شورای عالی عتف (سال ۱۳۹۶ – ۱۴۰۰) انرژی
  • 02- فنّاوری های طراحی، تست، تولید و استانداردسازی مواد، تجهیزات و کالاهای راهبردی حوزه انرژی