مطالعه و بررسی نویزپذیری در پنل‌های کنترل ابزار دقیق واحد4 (ترانسمیترهای مبدل سیگنال) و ارائه راه‌کارهای مناسب در زمینه مقاوم‌سازی در برابر انواع نویز

محور توسعه، طراحی و بهینه‌سازی قطعات و تجهیزات نیروگاه‌ها
زیر محور اتاق فرمان، سیستم‌های مانیتورینگ، سیستم‌های الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق و اجزای آن
سازمان بالادستی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
شرکت هدف کمیته تحقیقات اصفهان (شرکت‌های تولید نیروی برق و مدیریت تولید برق اصفهان شامل: نیروگاه‌های بخاری اصفهان،اسلام آباد و گازی هسا)
عنوان تحقیق مطالعه و بررسی نویزپذیری در پنل‌های کنترل ابزار دقیق واحد4 (ترانسمیترهای مبدل سیگنال) و ارائه راه‌کارهای مناسب در زمینه مقاوم‌سازی در برابر انواع نویز
دلایل اولویت داشتن تحقیق تجهیزات الکتریکی موجود در نیروگاه یکی از منابع اصلی تولید نویز در این محیط است. یکی از آسیب پذیرترین قسمتها در برابر نویز سیستمهای کنترل ابزار دقیق است، لذا طراحان و سازندگان این تجهیزات تمهیدات لازم در زمینه ایمن سازی در برابر این اغتشاش ها ی الکتریکی را انجام می‌دهند. با این وجود در پاره‌ای موارد به علت قدیمی بودن نوع طراحی و ساخت تجهیزات مشاهده می‌شود که در برابر بعضی از انواع نویز مقاوم نبوده و سبب اختلال در عملکرد سیستم کنترل می شود. این پروژه در دو فاز قابل اجرا خواهد بود: فاز اول شناسائی انواع نویز و منابع تولید آن در نیروگاه ، فاز دوم بررسی سطح ایمن سازی تجهیزات سیستم کنترل در برابر انواع نویز و تعیین نقاط ضعف و قوت موجود و در پایان ارائه راهکار عملی بر پایه تئوری در جهت ایمن سازی تجهیزات موجود.
اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق یکی از بخش های مهم یک پروسه صنعتی، سیستمهای کنترلی است. هر گونه اختلالی در این سیستم ها سبب ایجاد ناهنجاری در فرآیند کنترل شده که عواقب آن تحمیل هزینه های مالی و کاهش تولید برق را در بردارد. فرسودگی تجهیزات و قدیمی بودن تجهیزات سیستم های کنترل نصب شده در نیروگاه یکی از عوامل اصلی در دامن زدن به این اختلال سیستمی است. با انجام این پروژه علاوه بر انجام یک تحقیق میدانی وسیع صنعتی، نقاط قوت و ضعف سیستم های کنترلی موجود در نیروگاه شناسائی خواهد شد و با ارائه راهکارهای عملی و اجرای آن اقدام پیشگیرانه در این زمینه انجام خواهد شد. توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که اختلال موجود در یک سیستم کنترلی پدیده‌ای نیست که بطور آشکار و سریع خسارت های زیادی وارد کند، اگر این فرایند کنترل نشود در دراز مدت هزینه های فراوانی بر نیروگاه تحمیل خواهد کرد. اختلال در فشار، دما و فلوی سوخت و بخار تولیدی از جمله مواردی است که می تواند پیامدهای نامطلوبی بدنبال داشته باشد.
توضیحات
اسناد راهبردی و توسعه فناوری اسناد راهبردی و توسعه فناوری مصوب شورای آموزش، پژوهش و فناوری وزارت نیرو
زیر اسناد راهبردی و توسعه فناوری
  • سند توسعه فناوری‌های افزایش عمر واحدهای نیروگاه‌های قدیمی کشور
  • سند راهبردی و نقشه‌ی راه طراحی سیستم‌های کنترل نیروگاه‌ها
عنوان هدف فناورانه در صنعت برق
  • افزایش امنیت انرژی ( پدافندی ـ فنی و قابلیت اطمینان)
دلایل تحقیقاتی بودن (بند مربوط به آیین نامه)
سیاست ها و اولویت های مصوب شورای عالی عتف (سال ۱۳۹۶ – ۱۴۰۰) انرژی
  • 02- فنّاوری های طراحی، تست، تولید و استانداردسازی مواد، تجهیزات و کالاهای راهبردی حوزه انرژی