اصلاح و بهبود رژیم شیمیایی آب سیکل خنک کن با هدف امکان افزایش ضریب تغلیظ کولینگ تاورها

محور توسعه فناوری‌های بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌ها و تجهیزات آن
زیر محور برج‌های خنک‌‌کن و اجزای آن
سازمان بالادستی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
شرکت هدف کمیته تحقیقات اصفهان (شرکت‌های تولید نیروی برق و مدیریت تولید برق اصفهان شامل: نیروگاه‌های بخاری اصفهان،اسلام آباد و گازی هسا)
عنوان تحقیق اصلاح و بهبود رژیم شیمیایی آب سیکل خنک کن با هدف امکان افزایش ضریب تغلیظ کولینگ تاورها
دلایل اولویت داشتن تحقیق سیستم پیش تصفیه و برجهای خنک کن واحدهای نیروگاه اصفهان بر اساس آنالیز آب خام چاههای فلمان در زمان طراحی ، محاسبه و اجرا شده اند . در سالهای اخیر به دلیل تداوم خشکسالی اولا منابع تامین آب خام نیروگاه تنوع زیادی یافته(چاه فلمان،کانال آبرسانی و آبفا) ثانیا کیفیت آن در فصول مختلف سال بسیار متغیر است و ثالثا کمیت آب خام نیز با نیاز واقعی واحدها فاصله زیادی دارد . با توجه به شرایط محیطی و به دلیل کمبود منابع آب ، بهره برداری از واحدها با درین بسته انجام می شود و ضریب تغلیظ آب در برجهای خنک کن (کنداکتیویته ، سختی ، سولفات و . . ) بسیار بیشتر از مقادیر استاندارد خواهد بود. در چنین شرایطی رسوبگذاری و خوردگی در تمامی بخشهای سیکل خنک کن شدت خواهد یافت . در حال حاضر با تزریق اسید سولفوریک و هگزا متافسفات سعی بر کنترل شرایط می شود . هدف از تعریف این پروژه استفاده از مواد شیمیایی جدید به منظور کاهش رسوبگذاری و خوردگی در شرایط بهره برداری از برجهای خنک کن با درین کاملا بسته ( افزایش سختی تا محدوده 3500 ppm) می باشد .
اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق رسوبگذاری و خوردگی زیر رسوب مشکلات جدی در زمان بهره برداری و هزینه های بسیاری در زمان نوسازی واحدها بر نیروگاه تحمیل خواهد نمود . افت راندمان واحد، محدودیت تولید ، هزینه تمیزکاری فیزیکی و اسید شویی و. . . از جمله آسیبهای افزایش غلظت پارامترهای شیمیایی آب خنک کن در بخشهای مختلف خواهد بود . با استفاده از مواد شیمیایی مناسب و دیسپرسنتها و اندیس اشباع و. . . می توان این آسیبها را به حداقل رساند .
توضیحات
اسناد راهبردی و توسعه فناوری اسناد راهبردی و توسعه فناوری مصوب شورای آموزش، پژوهش و فناوری وزارت نیرو
زیر اسناد راهبردی و توسعه فناوری
  • سند توسعه فناوری‌های افزایش عمر واحدهای نیروگاه‌های قدیمی کشور
  • سند راهبردی و نقشه‌ی راه (توسعه‌ی) فناوری‌های نوین بهره‌برداری، نگه‌داری و تعمیرات نیروگاه‌ها
  • سند راهبردی و نقشه‌ی راه افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور
  • سند راهبردی و نقشه‌ی راه فناوری مدیریت آلاینده‌ها (هوا، آب و خاک) در صنعت برق ایران
عنوان هدف فناورانه در صنعت برق
  • افزایش امنیت انرژی ( پدافندی ـ فنی و قابلیت اطمینان)
  • کاهش آلودگی محیط زیست
دلایل تحقیقاتی بودن (بند مربوط به آیین نامه)
سیاست ها و اولویت های مصوب شورای عالی عتف (سال ۱۳۹۶ – ۱۴۰۰) انرژی
  • 02- فنّاوری های طراحی، تست، تولید و استانداردسازی مواد، تجهیزات و کالاهای راهبردی حوزه انرژی