خروجی اکسل

اولویت‌های نهایی

× یادآور می شود که کلیه اولویت های تحقیقاتی پس از اتمام فرآیند و تصویب نهایی در سایت نمایش داده می شود.
شرکت هدف کمیته تحقیقات اصفهان (شرکت‌های تولید نیروی برق و مدیریت تولید برق اصفهان شامل: نیروگاه‌های بخاری اصفهان،اسلام آباد و گازی هسا)
دلایل اولویت داشتن تحقیق یکی از مشکلات سیکل آب و بخار در واحدهای 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان تشکیل لایه سخت و محکم اکسیدهای فلزی (غالبا اکسید آهن) در جداره داخلی لوله های هیترهای فشار قوی می باشد . ضخیم شدن این لایه رسوب ، منجر به کاهش جریان سیال و افت راندمان هیترها میگردد. در زمان تعمیرات اساسی اقدام به تمیزکاری فیزیکی و یا اسید شویی هیترها شده است که ضمن ناموفق بودن این روشها ، مجددا لایه جدیدی از اکسید بر روی لوله ها تشکیل می شود. واحدهای 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان دارای سیستم پالشینگ پلنت می باشند که ظرفیت آنها 20 درصد آب در گردش است . سیستم پالشینگ پلنت متشکل از فیلتر پریکوت و رزین میکسدبد می باشد. هدف از انجام این پروژه به قرار زیر است : 1. یافتن علت و مکانیسم تشکیل رسوب در هیترهای فشار قوی 2. ارائه راهکار مناسب و عملی در جهت پیشگیری از تشکیل رسوب
اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق اجرای موفقیت آمیز این پروژه اهداف زیر را در پی خواهد داشت : 1. پیشگیری از افت راندمان هیترها به دلیل تشکیل رسوب 2. افزایش طول عمر مفید هیترها به دلیل حذف و یا کاهش تعداد دفعات تمیزکاری فیزیکی (وایربراش، واترجت) و یا اسید شویی آنها
سال ۱۳۹۷
اقدامات جزییات
شرکت هدف کمیته تحقیقات اصفهان (شرکت‌های تولید نیروی برق و مدیریت تولید برق اصفهان شامل: نیروگاه‌های بخاری اصفهان،اسلام آباد و گازی هسا)
دلایل اولویت داشتن تحقیق سیستم پیش تصفیه و برجهای خنک کن واحدهای نیروگاه اصفهان بر اساس آنالیز آب خام چاههای فلمان در زمان طراحی ، محاسبه و اجرا شده اند . در سالهای اخیر به دلیل تداوم خشکسالی اولا منابع تامین آب خام نیروگاه تنوع زیادی یافته(چاه فلمان،کانال آبرسانی و آبفا) ثانیا کیفیت آن در فصول مختلف سال بسیار متغیر است و ثالثا کمیت آب خام نیز با نیاز واقعی واحدها فاصله زیادی دارد . با توجه به شرایط محیطی و به دلیل کمبود منابع آب ، بهره برداری از واحدها با درین بسته انجام می شود و ضریب تغلیظ آب در برجهای خنک کن (کنداکتیویته ، سختی ، سولفات و . . ) بسیار بیشتر از مقادیر استاندارد خواهد بود. در چنین شرایطی رسوبگذاری و خوردگی در تمامی بخشهای سیکل خنک کن شدت خواهد یافت . در حال حاضر با تزریق اسید سولفوریک و هگزا متافسفات سعی بر کنترل شرایط می شود . هدف از تعریف این پروژه استفاده از مواد شیمیایی جدید به منظور کاهش رسوبگذاری و خوردگی در شرایط بهره برداری از برجهای خنک کن با درین کاملا بسته ( افزایش سختی تا محدوده 3500 ppm) می باشد .
اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق رسوبگذاری و خوردگی زیر رسوب مشکلات جدی در زمان بهره برداری و هزینه های بسیاری در زمان نوسازی واحدها بر نیروگاه تحمیل خواهد نمود . افت راندمان واحد، محدودیت تولید ، هزینه تمیزکاری فیزیکی و اسید شویی و. . . از جمله آسیبهای افزایش غلظت پارامترهای شیمیایی آب خنک کن در بخشهای مختلف خواهد بود . با استفاده از مواد شیمیایی مناسب و دیسپرسنتها و اندیس اشباع و. . . می توان این آسیبها را به حداقل رساند .
سال ۱۳۹۷
اقدامات جزییات
شرکت هدف کمیته تحقیقات اصفهان (شرکت‌های تولید نیروی برق و مدیریت تولید برق اصفهان شامل: نیروگاه‌های بخاری اصفهان،اسلام آباد و گازی هسا)
دلایل اولویت داشتن تحقیق به علت اهمیت بالای پمپ های سیرکولیت در سیستم نیروگاهی و شکست مکرر پوسته هدف این پروژه بررسی علت شکست در نهایت رفع عیب آن می باشد.
اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق با انجام این پروژه می توان زیانها و هزینه های ناشی از خروج واحد، محدودیت بار و تعمیرات را به حداقل رساند.
سال ۱۳۹۷
اقدامات جزییات
شرکت هدف کمیته تحقیقات اصفهان (شرکت‌های تولید نیروی برق و مدیریت تولید برق اصفهان شامل: نیروگاه‌های بخاری اصفهان،اسلام آباد و گازی هسا)
دلایل اولویت داشتن تحقیق تجهیزات الکتریکی موجود در نیروگاه یکی از منابع اصلی تولید نویز در این محیط است. یکی از آسیب پذیرترین قسمتها در برابر نویز سیستمهای کنترل ابزار دقیق است، لذا طراحان و سازندگان این تجهیزات تمهیدات لازم در زمینه ایمن سازی در برابر این اغتشاش ها ی الکتریکی را انجام می‌دهند. با این وجود در پاره‌ای موارد به علت قدیمی بودن نوع طراحی و ساخت تجهیزات مشاهده می‌شود که در برابر بعضی از انواع نویز مقاوم نبوده و سبب اختلال در عملکرد سیستم کنترل می شود. این پروژه در دو فاز قابل اجرا خواهد بود: فاز اول شناسائی انواع نویز و منابع تولید آن در نیروگاه ، فاز دوم بررسی سطح ایمن سازی تجهیزات سیستم کنترل در برابر انواع نویز و تعیین نقاط ضعف و قوت موجود و در پایان ارائه راهکار عملی بر پایه تئوری در جهت ایمن سازی تجهیزات موجود.
اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق یکی از بخش های مهم یک پروسه صنعتی، سیستمهای کنترلی است. هر گونه اختلالی در این سیستم ها سبب ایجاد ناهنجاری در فرآیند کنترل شده که عواقب آن تحمیل هزینه های مالی و کاهش تولید برق را در بردارد. فرسودگی تجهیزات و قدیمی بودن تجهیزات سیستم های کنترل نصب شده در نیروگاه یکی از عوامل اصلی در دامن زدن به این اختلال سیستمی است. با انجام این پروژه علاوه بر انجام یک تحقیق میدانی وسیع صنعتی، نقاط قوت و ضعف سیستم های کنترلی موجود در نیروگاه شناسائی خواهد شد و با ارائه راهکارهای عملی و اجرای آن اقدام پیشگیرانه در این زمینه انجام خواهد شد. توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که اختلال موجود در یک سیستم کنترلی پدیده‌ای نیست که بطور آشکار و سریع خسارت های زیادی وارد کند، اگر این فرایند کنترل نشود در دراز مدت هزینه های فراوانی بر نیروگاه تحمیل خواهد کرد. اختلال در فشار، دما و فلوی سوخت و بخار تولیدی از جمله مواردی است که می تواند پیامدهای نامطلوبی بدنبال داشته باشد.
سال ۱۳۹۷
اقدامات جزییات
شرکت هدف کمیته تحقیقات اصفهان (شرکت‌های تولید نیروی برق و مدیریت تولید برق اصفهان شامل: نیروگاه‌های بخاری اصفهان،اسلام آباد و گازی هسا)
دلایل اولویت داشتن تحقیق ارتعاش سنجی در محیط های صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در نیروگاه های تولید برق این اندازه گیری بسیار حیاتی و مهم است زیرا ارتعاشات تولید شده توسط یک توربین می تواند نشانگر نقص فنی آن باشد که در صورت تاخیر در رفع عیب صدمات جبران ناپذیری را بر نیروگاه تحمیل می کند. لذا اندازه گیری دامنه و فرکانس ارتعاشات می تواند اطلاعاتی در باره اشکال به وجود آمده در توربین فراهم کند. روشهای متعددی برای اندازه گیری ارتعاشات توربین وجود دارد. با توجه به اطلاعات موجود، هم اکنون در اغلب توربینهای موجود در سطح کشور از حسگرهای مبتنی بر بلورهای پیزو الکتریک استفاده می شود. بلورهای پیزو الکتریک از مواد طبیعی مانند کاوارتز و غیر طبیعی مانند تیتانات باریم و زیرکونیوم ساخته می شوند. در صورتی که به سطوح این بلورها نیرویی وارد شود، متناسب با مقدار نیرو اختلاف پتانسیلی بین سطحی که به آن نیرو وارد می شود و سطوح دیگر بلور به وجود می آید. بنابراین این بلور هاارتعاشات مکانیکی را به تغییرات اختلاف پتانسیل تبدیل می کنند که به راحتی قابل اندازه گیری است. در حال حاضر روی یاتاقان های موجود در توربین دو بلور پیزو برای اندازه گیری ارتعاش در راستای عمودی و افقی نصب می شود. این بلورها را نمی توان مستقیم بر روی شافت و یا عناصر در حال دوران نصب کرد. بنابراین مقداری که این بلورهااز پارامترهای ارتعاش اندازه گیری می کنند با مقدار واقعی،قدری تفاوت دارد. این میزان خطا می تواند باعث اشتباه در تشخیص وجود اشکال در توربین و آسیب رسیدن به آن گردد. روش نوینی که برای ارتعاش سنجی در بازه فرکانسی 0.2تا25000هرتز و حتی بیشتر از آن به کار می رودمبتنی بر تداخل سنج نوری است. در این روش نیازی به نصب وسیله ای روی اجسام مورد مطالعه نیست و فرآینداندازه گیری به کمک لیزر انجام می گیرد. بنابراین اندازه گیری را می توان به طورمستقیم بر روی شفت و یا هر قطعه در حال دورانی انجام داد. همچنین مزیت دیگر این روش اندازه گیری از راه دور آن است یعنی می توان درفاصله چند متری از قطعه مورد اندازه گیری دستگاه نصب و اندازه گیری انجام شود. اساس عملکرد این روش ارسال یک باریکه لیزری بر روی قطعه در یافت بازتاب آن و تداخل پرتوی بازیافتی با پرتوی لیزر مرجع است. به کمک ارتعاش سنجی لیزری می توان علاوه برفرکانس و دامنه نوسان جهت نوسان را نیاز بدست آورد که در فرآیندتعمیرات باعث صرفه جویی در وقت و هزینه خواهد شد.
اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق ارتعاش سنجها در نیروگاه وظیفه کنترل سلامتی توربینها را بر عهده دارند بنابراین می توان اندازه گیری دامنه و فرکانس ارتعاشات توربینها را راهی برای آشکار سازی اشکال، قبل آنکه باعث خسارت شوند دانست. حسگر های موجود به شکل غیر مستقیم ارتعاشات را اندازه گیری می کنند و قابلیت نصب بر روی قطعات متحرک را ندارند. از طرفی جهت دقیق ارتعاش را اندازه گیری نمی کنند و همچنین از دقت کافی برخوردار نیستند. بااستفاده از حسگرهای ارتعاش مبتنی بر تداخل سنجی لیزری می توان اندازه گیری را بادقت بسیار بالا و بدون نیاز به تماس به قطعه مورد نظر انجام داد. بدین ترتیب دقت در پایش ارتعاشات قطعات مختلف توربین که معیاری از سلامت قطعات است افزایش می یابد که این خود باعث جلوگیری از خسارات و هزینه های هنگفت تعمیرات توربینها می گردد.
سال ۱۳۹۷
اقدامات جزییات
شرکت هدف کمیته تحقیقات اصفهان (شرکت‌های تولید نیروی برق و مدیریت تولید برق اصفهان شامل: نیروگاه‌های بخاری اصفهان،اسلام آباد و گازی هسا)
دلایل اولویت داشتن تحقیق اندازه گیری شار یا سرعت عبوری گازها در نیروگاه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روشهای گوناگونی برای اندازه گیری این کیمتها وجود دارد که می توان به فلومتر های لوله وتنوری، پره چرخان، صفحه اریفیس، لوله پیتوت، اولتراسونیک اشاره کرد. البته هر یک از این روشها دارای معایب خاص خود است. به عنوان مثال در اغلب این روشها اندازه گیری، به شکل غیر مستقیم انجام می شود. به این نحو که حجم یا جرم یا تفاوت فشار اندازه گیری شده و با استفاده از روابط حاکم بر این روشها دبی و یا سرعت سیال اندازه گیری می شود. در همه این روابط برای محاسبه دبی، چگالی سیال مورد نیاز است. چگالی یک سیال به پارامترهای مختلفی نظیر فشار و دما بستگی دارد و برای محاسبه سرعت گاز صرفا از مقدار تقریبی که در منابع علمی وجود دارد استفاده می گردد. از طرفی امکان اندازه گیری چگالی گاز همزمان با اندازه گیری سرعت وجود ندارد. در برخی از روشها نظیر پره چرخان، صفحه اریفیس، لوله پیتوت، ابزار اندازه گیری باعث ایجاد تلاطم در محیط و تغییر در دبی عبوری می شود. همچنین این روشها به علت قرار گرفتن در مسیر عبور سیال مخصوصا در سرعتهای بالا دچار استهلاک می شوند. روش اولتراسونیک مشکلات ذکر شده در روشهای دیگر را ندارد ولی تنها قادر به اندازه گیری سرعتهای کمتر از 40 متر بر ثانیه است که این محدودیت باعث می شود تا در نیروگاه ها که سرعت گاز می تواند به 100 متر بر ثانیه برسد قابل استفاده نباشد. فلومتر های مبتنی بر لیزر هیچیک از نواقص بالا را ندارند و به شکل مستقیم و بدون نیاز به مشخصات گاز و ویژگی های محیطی نظیر فشار و دما، سرعت آن را اندازه گیری می کنند. دراین فلومتر ها اندازه گیری غیر تماسی انجام می شود و نیاز به قرار دادن هیچ ابزاری در مسیر سیال نیست. همچنین این فلومتر ها هیچ قطعه مکانیکی متحرکی ندارند بنابراین استهلاک و نیاز به نگهداری مداوم ندارند لذا دارای عمر کارکرد طولانی هستند. این فلومتر ها بازه 0.1 تا 100 متر بر ثانیه را با دقت بسیار بالا اندازه گیری می کنند. اساس عملکرد این فلومتر ها اندازه گیری سرعت ذرات میکرومتری معلق در هوا به کمک اندازه گیری نور لیزر پراکنده شده از آنهاست. هدف این پروژه طراحی و ساخت یک نمونه سرعت سنج لیزری به منظور اندازه گیری دبی و سرعت هوای عبوری به ویژه در سرعتهای بالا است.
اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق استفاده از سامانه لیزری اندازه گیری سرعت هوا باعث افزایش دقت اندازه گیری سرعت هوای عبوری در بویلر های نیروگاه شده و کمک شایانی در کاهش مصرف سوخت و افزایش راندمان تولید می کند. از طرفی مزیت غیر تماسی بودن این سامانه ها باعث می شود تا هیچ تلاطمی در مسیر هوای عبوری ایجاد نشود. همچنین با توجه به عمر طولانی و عدم نیاز به نگهداری و تعمیرات صرفه جویی زیادی در هزینه ها انجام خواهد شد و از همه مهمتر استفاده از دانش فنی ایجاد شده در دانشگاه اصفهان امکان پشتیبانی فنی، ارتقا دقت اندازه گیری و به روز رسانی سامانه های لیزری اندازه گیری سرعت هوا بر اساس آخرین تکنولوژی روز دنیا را فراهم می آورد. در حال حاضر شرکت COSA Instrument یکی از تولید کنندگان اصلی این سامانه ها برای استفاده در صنایع مختلف، به خصوص نیروگاه ها به شمار می رود که به علت مشکلات تحریم امکان واردات این محصول وجود ندارد.
سال ۱۳۹۷
اقدامات جزییات