خروجی اکسل

اولویت‌های نهایی

× یادآور می شود که کلیه اولویت های تحقیقاتی پس از اتمام فرآیند و تصویب نهایی در سایت نمایش داده می شود.
شرکت هدف کمیته تحقیقات آذربایجان (شرکت‌های تولید نیروی برق آذربایجان، مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی و ارومیه شامل: نیروگاه‌های صوفیان و ارومیه)
دلایل اولویت داشتن تحقیق hgth
اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق gh
سال ۱۳۹۹
اقدامات جزییات
شرکت هدف کمیته تحقیقات شیروان (شرکت‌های تولید نیروی برق شیروان و مدیریت تولید نیروگاه‌های گازی خراسان شامل: نیروگاه شیروان)
دلایل اولویت داشتن تحقیق حفظ منابع آبی حفظ محیط زیست
اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق کاهش مصرف آب بررسی مسائل اقتصادی بررسی فنی و امکان سنجی اجرا ارائه راهکارهای مناسب و اجرایی
سال ۱۳۹۹
اقدامات جزییات
شرکت هدف کمیته تحقیقات شهید سلیمی (شرکت‌های تولید نیروی برق شهید سلیمی و مدیریت تولید برق شهید سلیمی شامل: نیروگاه شهید سلیمی)
دلایل اولویت داشتن تحقیق در حال حاضر برای اکسیژن زدایی آب بویلرهای نیروگاه نکا (نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی) از هیدرازین استفاده می شود که به دلیل اثرات مضر آن بر بدن انسان و محیط زیست، اقدامات وسیع جهانی برای جایگزینی آن با مواد غیرسمی انجام پذیرفته است.
اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق با توجه به خصوصیات سمی و خطرناک بودن هیدرازین و به منظور رفع این مشکل، انتظار می رود تا از مواد غیر سمی و جایگزین هیدرازین از جمله ترکیبات هیدروکینون، دی اتیل هیدروکسید آمین ، کربوهیدرازید استفاده شود. بدیهی است که برای جایگزین کردن هیدرازین با مواد شیمیایی سازگار با محیط زیست باید ابتدا مطالعات اولیه انجام و سپس سابقه مصرف مواد جایگزین را بررسی و در اشل آزمایشگاهی تستهای مربوطه انجام و در صورت اخذ نتایج مطلوب، بعد از آن در یکی از بویلرهای نیروگاه امتحان و در نهایت به مصرف انبوه رسانده شود.
سال ۱۳۹۷
اقدامات جزییات
شرکت هدف کمیته تحقیقات کرمان (شرکت‌های تولید نیروی برق کرمان و مدیریت تولید برق کرمان و زرند شامل: نیروگاه‌های سیکل ترکیبی کرمان و زرند)
دلایل اولویت داشتن تحقیق هدف از شناسایی عوامل زیان آور در محیط کار، حفظ سلامتی کارمندان وبهداشت آنها و همچنین محیط کار است. در تمام مشاغل عوامل و فاکتورهای زیان آوری وجود دارند که می توانند افرادی را که به آن شغل اشتغال دارند دچار بیماری کنند. به این بیماریها ، بیماری ناشی از کار یا بیماری شغلی می گویند .فاکتورهای زیان آور در محیط کار افراد به چند گروه تقسیم می شوند که در ادامه به خلاصه¬ای از این عوامل خواهیم پرداخت. عوامل زیان آور فیزیکی: عمده فاکتورهایی که وجود دارند گرما‌، سرما ، سرو صدا ، افزایش و کاهش فشار وا رتعاش در محیط کار واشعه های یونیزان و غیر یونیزان است . عوامل زیان آور شیمیایی: در افرادی که با مواد شیمیایی و ضدعفونی¬کننده تماس مکرر دارند می¬تواند مشکلات پوستی ایجاد کند یا از طریق دستگاه تنفس جذب شوند واثراتی در این زمینه داشته باشند یا گازهای بیهوشی میتواند اثراتی در سیستم عصبی بگذارد . عوامل زیان آور بیولوژیکی: فاکتور هایی مانندقارچها،باکتریها و ویروسها که در بعضی مشاغل و عمدتا مشاغلی که افراد درآن با انسانها، حیوانات یا با گیاهان سروکار دارند بیشتر دیده میشود . عوامل زیان آور ارگونومیک: در رابطه با عوامل ارگونومیک می توانیم به طراحی محیط کار اشاره کنیم. یعنی باید طراحی محیط کار به گونه ای باشد که متناسب با فرد باشد و شخص دچار اختلالات مختلف از جمله ناراحتهای اسکلتی – عضلانی نشود. عوامل زیان آور سایکولوژیکی یا روحی روانی: استرس¬هایی که در محیط کار افراد وجود دارد و فشارهای روحی وروانی که ممکن است در اثر کار به افراد وارد شود به عنوان مثال کسانی که در محیط کارشان کارهای طولانی مدت دارند ویااینکه دارای شیفت های کاری زیادند. شناسایی میزان تاثیر عوامل زیان¬آور محیط کار بر شاخص¬های سلامتی پرسنل و همچنین الویت بندی تاثیر عوامل زیان آور بر سلامت کارکنان در نیروگاه زرند با هدف ارتقاء سلامت کارکنان و کاهش میزان خطرات برای کارکنان و ایجاد محیط کاری ایمن برای پرسنل. در این پروژه ابتدا شاخص¬های سلامتی پرسنل در بازه زمانی مشخص استخراج و به تناسب محل کار و عوامل زیان¬آور مربوط به آن محل طبقه¬بندی می¬گردد و ارتباط احتمالی بین عوامل زیان¬آور و پارامترهای سلامت افراد مشخص خواهد شد.
اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق از مزیت¬های این پروژه می¬توان به حفظ سلامتی پرسنل و جلوگیری از تحلیل قوای فکری و جسمی کارکنان در اثر تاثیر عوامل زیان آور محیط کار اشاره نمود. با انجام این پروژه تاثیر مستقیم هر کدام از عوامل زیان آور اعم از فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و یا ارگونومیکی بر شاخص¬های سلامتی پرسنل مشخص می¬شود و می¬توان با کنترل آنها در وهله اول خروجی سالم در طول دوره کاری داشت و دوم اینکه کارکنان، زندگی سالم و مفید¬تری را بعد از بازنشستگی تجربه خواهند کرد. 1- شناسایی و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار با روش¬های نوین و تایید شده توسط مراکز مجاز 2- آنالیز مشاغل از نظر ایمنی و عوامل زیان آو ر 3- استخراج مدت زمان مواجهه افراد با عوامل زیان آور 4- آنالیز شاخص¬های سلامتی پرسنل 5- ارتباط شاخص¬های سلامتی و عوامل زیان آور که از یکدیگر تاثیر می¬پذیرند 6- اولویت¬بندی عوامل زیان آور متناسب با تاثیر بر شاخص¬های سلامتی کارکنان 7- امکان سنجی روش¬های کنترلی
سال ۱۳۹۷
اقدامات جزییات
شرکت هدف کمیته تحقیقات کرمان (شرکت‌های تولید نیروی برق کرمان و مدیریت تولید برق کرمان و زرند شامل: نیروگاه‌های سیکل ترکیبی کرمان و زرند)
دلایل اولویت داشتن تحقیق جلوگیری از سوراخ شدن لوله های مذکور و ارائه راهکار کاهش خوردگی
اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق جلوگیری از سوراخ شدن لوله های مذکور و ارائه راهکار کاهش خوردگی
سال ۱۳۹۷
اقدامات جزییات
شرکت هدف کمیته تحقیقات تهران (شرکت‌های تولید نیروی برق تهران و مدیریت تولید برق ری، بعثت و طرشت شامل: نیروگاه‌های ری، بعثت و طرشت)
دلایل اولویت داشتن تحقیق كاهش سطح نويز نيروگاه در حد استاندارد و كاهش هزينه هاي نيروگاه با توجه به اين كه درحال حاضر نيروگاه‌ ها سطح بالاي نويز در محيط صنعتي را دارند.
اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق طراحی، ارائه نقشه ها، ساخت و نصب یک نمونه سايلنسر و انجام کلیه تست های مترتب بر کارکرد سایلنسر
سال ۱۳۹۹
اقدامات جزییات
شرکت هدف کمیته تحقیقات تهران (شرکت‌های تولید نیروی برق تهران و مدیریت تولید برق ری، بعثت و طرشت شامل: نیروگاه‌های ری، بعثت و طرشت)
دلایل اولویت داشتن تحقیق قرار گیری نیروگاه در بافت مسکونی و جهت کاهش آلایندگی صوتی منطقه
اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق ساخت و نصب سایلنسر روی سیفتی والو درام و نیز هاگینگ اژکتورها
سال ۱۳۹۷
اقدامات جزییات
شرکت هدف کمیته تحقیقات شهید مفتح (شرکت‌های تولید نیروی برق شهید مفتح و مدیریت تولید برق شهید مفتح شامل: نیروگاه‌های شهید مفتح و دورود)
دلایل اولویت داشتن تحقیق استفاده از پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب شهر همدان بجای آب زیر زمینی منطقه حدود 2 سال است که با موفقیت در حال اجرا میباشد و کارشناسان آب و فاضلاب استان با همکاری کارشناسان نیروگاه توانسته اند کیفیت پساب را در حد قابل قبولی حفظ نمایند، لیکن در خصوص جنبه های بهداشتی و زیست محیطی این طرح همواره نگرانیهایی وجود داشته است و با توجه به اهمیت موضوع و اینکه این طرح اولین تجربه استفاده از پساب در نیروگاها در کشور می باشد، بمنظور ارزیابی اثرات بهداشتی و زیست محیطی این پروژه و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت بهبود وضعیت این اولویت تعریف گردید
اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق 1-تعیین کیفیت پساب در محلهای تماس و فرایندهای تصفیه 2-تعیین کیفیت هوای محوطه نیروگاه از نظر آلاینده های شاخص مرتبط با پساب 3-تعیین کیفیت هوای داخلی واحدهای نیروگاه از نظر آلاینده های شاخص مرتبط با پساب 4-تعیین وضعیت تماس پرسنل با پساب در واحدهای مختلف نیروگاه از نظر بهداشتی با نمونه برداری های مختلف دوره ای و 5- تحلیل نتایج و ارائه گزارش 6-مقایسه وضعیت کیفی پساب با استاندارها و معیارهای جهانی و ملی 7-ارائه راهکارهای مناسب و عملیاتی جهت کاهش تماس کارکنان با پساب 8-ارائه راهکارهای مناسب و عملیاتی جهت بهبود کیفیت پساب با هدف کاهش ریسک های بهداشتی و زیست محیط
سال ۱۳۹۷
اقدامات جزییات
شرکت هدف کمیته تحقیقات شهید سلیمی (شرکت‌های تولید نیروی برق شهید سلیمی و مدیریت تولید برق شهید سلیمی شامل: نیروگاه شهید سلیمی)
دلایل اولویت داشتن تحقیق در نیروگاه بخار شهید سلیمی نکا به منظور جلوگیری از خوردگی سرد در بسکت های ایر پری هیتر (ژونگستروم) قبل از هر ایرپری هیتر یک عدد استیم ایر هیتر قرار داده شده است، تا دمای هوای ورودی را تا مقدار قابل قبول افزایش دهد. کندانس بخار خروجی استیم کویل ها پس از گرم نمودن هوای ورودی به ژونگستروم، و عبور از تله های بخار وارد فلاش تانک شده و از آنجا از طریق پمپ های استارت آپ وارد فیدواتر تانک می شود. از آنجاییکه جریان سیال ورودی به فلاش تانک دو فازی می باشد بخشی از این کندانس در فلاش تانک به صورت بخار وارد اتمسفر می گردد و قابل بازیابی نخواهد بود. یکی از پیشنهاد های ارائه شده در راستای بازیابی بخار درحال فلش و انرژی حرارتی آن، نصب مبدل حرارتی در مسیر آب سیکل واحدها می باشد. با توجه به کمبود آب دمین واحدهای بخار و بروز محدودیتهای تولید در چند سال اخیر به خصوص با افزایش درصد مصرف سوختِ مازوت، بازیابی بخار و انرژی با توجه به حجم قابل توجه (تا 40 تن بر ساعت در حالت نرمال در زمان مازوت سوز بودن واحدها و حدود 30 تا 40 تن بر ساعت در زمان راه اندازی واحد) انجام این پروژه از اهمیت خاصی برخوردار است.
اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق در این پژوهش، پس از مطالعه، مدلسازی وضعیت موجود با کمک نرم افزارها، شبیه سازی سیستمی قسمتی از سیکل مربوطه انجام شده و کلیه راهکارهای لازم شامل بازیافت آب، حرارت و توان جهت یافتن نقاط بهینه برداشت آب و تزریق مجدد آن به سیکل با تکیه بر ایجاد بالاترین بازده حرارتی انجام خواهد شد.
سال ۱۳۹۷
اقدامات جزییات
شرکت هدف کمیته تحقیقات شهید سلیمی (شرکت‌های تولید نیروی برق شهید سلیمی و مدیریت تولید برق شهید سلیمی شامل: نیروگاه شهید سلیمی)
دلایل اولویت داشتن تحقیق در نیروگاه بخار به منظور جلوگيري از خوردگي سرد در بسکت هاي اير پري هيتر (ژونگستروم) قبل از هر ايرپري هيتر يک عدد استيم ايرهيتر قرار داده شده است، تا دماي هواي ورودي را تا مقدار قابل قبول افزايش دهد. کندانس بخار خروجی استيم کويل ها پس از گرم نمودن هواي ورودي به ژونگستروم، و عبور از تله های بخار وارد فلاش تانک شده و از آنجا از طريق پمپ هاي استارت آپ وارد فيدواتر تانک مي-شود. از آنجاييکه جريان سيال ورودي به فلاش تانک دو فازي مي باشد بخشي از اين کندانس در فلاش تانک به صورت بخار وارد اتمسفر مي¬گردد و قابل بازيابي نخواهد بود. یکی از پیشنهاد های ارائه شده در راستای بازيابي بخار درحال فلش و انرژی حرارتی آن، نصب مبدل حرارتي در مسير آب سيکل واحدها می باشد
اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق در این پژوهش، پس از مطالعه، مدلسازی وضعیت موجود با کمک نرم افزارها، شبیه سازی سیستمی قسمتی از سیکل مربوطه انجام شده و کلیه راهکارهای لازم شامل بازیافت آب، حرارت و توان جهت یافتن نقاط بهینه برداشت آب و تزریق مجدد آن به سیکل با تکیه بر ایجاد بالاترین بازده حرارتی انجام خواهد شد
سال ۱۴۰۰
اقدامات جزییات